HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CODE NOITHATQUANGHIEU.COM

  • Bài này hướng dẫn cho các thành viên đã dowload file cài đặt tại sharecode.vn nhé.
  • Đầu tiên Upload file cài đặt lên hosting và giải nén file ra thư mục chạy web như bình thường

Config lại các file  sau

1: Vào file: system => configs => config.php và chỉnh sửa lại các mục dưới đây:

<?php
// Thông số file Database
define(‘DB_HOST’,’localhost’);
define(‘DB_USER’,’Tên Use‘);
define(‘DB_PASS’,’Mật khẩu‘);
define(‘DB_NAME’,’Tên database của bạn‘);
define(‘DS’,DIRECTORY_SEPARATOR);
define(‘ROOT’,’Điền tên miền của bạn‘);

?>

2: Vào file: public => config => config.php mở file này nên và cấu hình lại tên miền

<?php if ( ! defined(‘PATH_SYSTEM’)) die (‘Bad requested!’);
define(‘PATH_UPLOAD’,__DIR__)
return array(
‘csrf_token_name’ => ‘tokenname’,
‘base_url’ => ‘Điền tên miền của bạn
);

3: Vào file: system => core => VT_Database.php mở file tìm đến dòng 23 và chỉnh sửa lại như sau:

public function __construct()public function __construct() { try { $this->db = new PDO(‘mysql:host=localhost;dbname=Tên database;charset=utf8′,’Tên Use‘,’Mật khẩu của bạn‘); }catch(PDOException $e) { // Nếu kết nối không thành công die (‘ Kết nối cơ sở dữ liệu không thành công’); }

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trong phần quản trị admin bao gồm các mục như sau:

1: Quản trị website:

1.1: Đơn hàng (Đây là nơi chứa đơn hàng của khách hàng)

1.2: Sản phẩm ( Đây là nơi thêm sản phẩm, sửa và xóa sản phẩm trên website)

1.3: Danh mục ( Tạo danh mục sản phẩm)

1.4: Hãng sản xuất (Thêm hãng sản xuất)

1.5: Khách hàng (Nơi chứa danh mục khách hàng đăng ký tại website)

2: Blog

Blog là chức năng riêng của website, thuộc giao diện tin tức: xem demo: http://noithatquanghieu.com/blog.php

Các chức năng của Blog:

2.1 Danh sách bài viết

Thêm các bài viết vào blog

2.2: Danh mục Blog

Thêm danh mục blog vào website

Danh sác blog

2.3: Teamplate blog

Thêm và chỉnh sửa nội dung chân trang, footer

3: Cài đặt khác

3.1: Thành viên (Thêm danh sách thành viên quản trị website)

3.2: Trang nội dung: Đây là nội dung tin tức trên site chính

4: Website

4.1 Cấu hình chung: 

Chức năng này thêm tiêu đề trang web, mô tả, Keyword, Mã Google Analytics, Logo, Favicon

4.2: Menu

Thêm và chỉnh sửa menu chính cho website

4.3: Slider 

Thêm Slider cho website

4.4 Template

Thêm và chỉnh sửa nội dung, giao diện footer

 

 

Chia sẻ