Download miễn phí Font chữ hiện đại FS Fabrizio Việt hóa

Download miễn phí Font chữ hiện đại FS Fabrizio Việt hóa

<

Font chữ hiện đại FS Fabrizio Việt hóa - Fabrizio là một font chữ hiện đại với độ tương phản cao giữa kiểu chữ didone và chữ thường. Nó bao gồm các dạng chữ cái thay thế và một số ligatures tự động như các tính năng của Opentype. Fabrizio khá ấn tượng với các chữ thường cực kỳ độc đáo với những nét đậm, mảnh đan xen và những nét uốn lượn nhẹ ở các đầu con chữ. Các chữ và số rất đẹp, có sự nổi bật. Font thích hợp cho các thiết kế logo, tiêu đề, bìa và nội dung tạp chí.

Xem ảnh Demo Font chữ hiện đại FS Fabrizio Việt hóa

Link Download miễn phí Font chữ hiện đại FS Fabrizio Việt hóa

Google Driver | Zippyshare

Bình luận