Download miễn phí Font chữ Script Angely Việt hóa

Download miễn phí Font chữ Script Angely Việt hóa

<

Font Angely việt hóa là kiểu chữ script, rất tuyệt vời cho các thiết kế về thiệp. Font có tới 394 glyphs và hỗ trợ tính năng Opentype. Angely bao gồm 1 font và 2 bộ ký tự thay thế. Bộ ký tự thay thế có chủ đề về biển và mùa hè nên rất thích hợp với các thiết kế thiệp cưới, thiệp mời, poster, bảng chỉ dẫn.

Xem demo ảnh của Font chữ Script Angely Việt hóa

Link Download miễn phí Font chữ Script Angely Việt hóa

Google Driver | Zippyshare

Bình luận