Thiết bị vệ sinh | Nhập khẩu Thái Lan giá rẻ
Bình nóng lạnh Olympic Nova N30 (xả cặn, giữ nhiệt lâu)

Giảm 18%

Giá niêm yết: 2,900,000
2.400 Giá KM.000
Bình nóng lạnh Olympic Nova-T 15L (Chống giật, Đồng hồ)

Giảm 19%

Giá niêm yết: 2,690,000
2.190 Giá KM.000
Bình nóng lạnh Olympic Nova-T 20L (Chống giật,Đồng hồ)

Giảm 18%

Giá niêm yết: 2,820,000
2.320 Giá KM.000
Bình nóng lạnh Olympic Nova-T 30L (Chống giật, Đồng hồ)

Giảm 17%

Giá niêm yết: 2,990,000
2.490 Giá KM.000
Bình nóng lạnh Olympic Nova 15L (Chống giật, nóng nhanh)

Giảm 20%

Giá niêm yết: 2,500,000
2.000 Giá KM.000
Bình nóng lạnh Olympic Nova 20L (Chống giật, nóng nhanh)

Giảm 19%

Giá niêm yết: 2,640,000
2.140 Giá KM.000
Bình nóng lạnh Olympic Nova 30L (Chống giật, nóng nhanh)

Giảm 19%

Giá niêm yết: 2,750,000
2.250 Giá KM.000
Bình nóng lạnh Olympic HITECH 15L ELCB (Siêu tốc Chống giật)

Giảm 35%

Giá niêm yết: 2,450,000
1.610 Giá KM.000
Bình nóng lạnh Olympic HITECH 20L ELCB (Siêu tốc Chống giật)

Giảm 30%

Giá niêm yết: 2,540,000
1.790 Giá KM.000
Bình nóng lạnh Olympic HITECH 30L ELCB (Siêu tốc Chống giật)

Giảm 21%

Giá niêm yết: 2,650,000
2.100 Giá KM.000
Bình nóng lạnh Ariston 30L Andris 30RS

Giảm 21%

Giá niêm yết: 3,460,000
2.750 Giá KM.000
Bình nóng lạnh Ariston Andris 30R 30L

Giảm 14%

Giá niêm yết: 3,070,000
2.650 Giá KM.000
Bồn tắm massage Amazon TP-8006

Giảm 8%

Giá niêm yết: 14,210,000
13.210 Giá KM.000
Bồn tắm massage Amazon TP-8006

Giảm 8%

Giá niêm yết: 14,210,000
13.210 Giá KM.000
Bồn tắm massage Amazon TP-8007

Giảm 7%

Giá niêm yết: 15,300,000
14.300 Giá KM.000
Bồn tắm massage Amazon TP-8070

Giảm 7%

Giá niêm yết: 14,350,000
13.350 Giá KM.000
Bồn tắm massage Amazon TP-8069

Giảm 7%

Giá niêm yết: 15,100,000
14.100 Giá KM.000
Bồn tắm massage Amazon TP-8068

Giảm 8%

Giá niêm yết: 14,100,000
13.100 Giá KM.000
Bồn tắm massage Amazon TP-8067

Giảm 7%

Giá niêm yết: 14,400,000
13.400 Giá KM.000
Bồn tắm massage Amazon TP-8066

Giảm 7%

Giá niêm yết: 14,350,000
13.350 Giá KM.000
Bồn tắm massage Amazon TP-8065

Giảm 8%

Giá niêm yết: 13,900,000
12.900 Giá KM.000
Bồn tắm massage Amazon TP-8064

Giảm 7%

Giá niêm yết: 15,950,000
14.950 Giá KM.000
Bồn tắm massage Amazon TP-8063

Giảm 7%

Giá niêm yết: 15,800,000
14.800 Giá KM.000
Bồn tắm massage Amazon TP-8062

Giảm 6%

Giá niêm yết: 17,450,000
16.450 Giá KM.000
Bồn tắm massage Amazon TP-8061

Giảm 7%

Giá niêm yết: 16,610,000
15.610 Giá KM.000
Bồn tắm massage Amazon TP-8060

Giảm 6%

Giá niêm yết: 18,600,000
17.600 Giá KM.000
Bồn tắm massage Amazon TP-8046

Giảm 6%

Giá niêm yết: 18,500,000
17.500 Giá KM.000
Bồn tắm massage Amazon TP-8009

Giảm 6%

Giá niêm yết: 19,500,000
18.500 Giá KM.000
Bồn tắm Massaga AMAZON TP-8008

Giảm 7%

Giá niêm yết: 14,710,000
13.710 Giá KM.000
Bồn tắm massage Amazon TP-8072

Giảm 7%

Giá niêm yết: 14,350,003
13.350 Giá KM.000
Bồn massage Amazon TP-8057 (Bồn lớn)

Giảm 6%

Giá niêm yết: 58,500,000
55.000 Giá KM.000
Bồn massage Amazon TP-8058 (bồn lớn)

Giảm 10%

Giá niêm yết: 62,770,005
56.500 Giá KM.000
Bộ sen cây tắm nóng lạnh nhiệt độ ROYAL RA-610

Giảm 13%

Giá niêm yết: 4,500,000
3.950 Giá KM.000
Bộ sen cây tắm nóng lạnh ROYAL RA-6023

Giảm 21%

Giá niêm yết: 3,850,000
3.050 Giá KM.000
Bộ sen cây tắm nóng lạnh màn hình kỹ thuật số LED RA-601ND

Giảm 25%

Giá niêm yết: 6,980,000
5.298 Giá KM.000
Sen cây tắm nóng lạnh ROYAL RA-8418

Giảm 10%

Giá niêm yết: 5,350,000
4.850 Giá KM.000
Sen cây tắm nóng lạnh ROYAL RA-6022

Giảm 19%

Giá niêm yết: 5,600,000
4.550 Giá KM.000
Sen cây tắm nóng lạnh ROYAL RA-801 INOX 304

Giảm 11%

Giá niêm yết: 4,550,000
4.050 Giá KM.000
Sen cây tắm nóng lạnh ROYAL RA-5001 INOX 304

Giảm 13%

Giá niêm yết: 3,850,000
3.350 Giá KM.000
Bình nóng lạnh Ariston 30L Slim 30QH

Giảm 11%

Giá niêm yết: 3,850,000
3.449 Giá KM.000
Bình nóng lạnh Ariston Slim Electronic 30 QH 30L

Giảm 9%

Giá niêm yết: 4,620,000
4.220 Giá KM.000
Bình nóng lạnh Ariston Andris 30lux 30l (mới)

Giảm 11%

Giá niêm yết: 3,830,000
3.430 Giá KM.000
Bộ sen cây tắm nóng lạnh inox Zento SUS8302

Giảm 14%

Giá niêm yết: 3,720,000
3.220 Giá KM.000

 

 
Về đầu trang