61 lượt xem

Thêm Bài viết liên quan với hình thu nhỏ trong WordPress mà không cần Plugins

Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách thêm Bài viết liên quan theo thẻ TAG hoặc theo danh mục vào trang web WordPress mà không cần sử dụng đến Plugins.

Cách Thêm bài viết liên quan theo thẻ TAG

Như các bạn đã biết, Thẻ TAG của WordPress có chức năng bổ trợ cho việc SEO website của một bài viết hoặc của một danh mục nào đó lên TOP của Google, Hầu hết mọi trang web sử dụng mã nguồn mở WP đều sử dụng trong quá trình đăng bài viết của mình. Các bạn hãy nhìn hình ảnh bên dưới nhé.

Như các bạn thấy ở hình bên trên, dưới mỗi một bài viết mình đều sử dụng các Tag riêng và có liên quan đến bài viết nào đó. thực sự mà nói là chúng ta nên sự dụng Tag cho mỗi một bài viết riêng và câu chữ có liên quan đến bài viết.

Trở lại vấn đề chính, để thêm bài viết liên quan theo Tag bạn cần copy đoạn mã sau:

<?php $orig_post = $post;
global $post;
$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
if ($tags) {
$tag_ids = array();
foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;
$args=array(
'tag__in' => $tag_ids,
'post__not_in' => array($post->ID),
'posts_per_page'=>5, // Number of related posts that will be shown.
'caller_get_posts'=>1
);
$my_query = new wp_query( $args );
if( $my_query->have_posts() ) {
echo '<div id="relatedposts"><h3>Related Posts</h3><ul>';
while( $my_query->have_posts() ) {
$my_query->the_post(); ?>
<li><div class="relatedthumb"><a href="<? the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_post_thumbnail(); ?></a></div>
<div class="relatedcontent">
<h3><a href="<? the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
<?php the_time('M j, Y') ?>
</div>
</li>
<? }
echo '</ul></div>';
}
}
$post = $orig_post;
wp_reset_query(); ?>

Cách thêm như sau:

  • Bạn vào trang quản trị WordPress và tìm đến mục Giao diện – chọn mục sửa – chọn đến dòng single.php và thêm vào nơi bạn muốn hiển thị.
  • Hoặc bạn cũng có thể làm trực tiếp trên Hosting như sau: tên miền/wp-content/themes/Tên theme/single.php và thêm vào nơi bạn muốn hiển thị.

Cách Thêm bài viết liên quan theo danh mục

Đoạn mã dưới dây sẽ tìm các bài đăng khác trong cùng một danh mục như bài đăng hiện tại và sẽ liệt kê chúng dưới dạng bài đăng có liên quan. Ưu điểm của kỹ thuật này là bạn sẽ không bao giờ có một chỗ trống cho phần bài viết liên quan của bạn.

<?php $orig_post = $post;
global $post;
$categories = get_the_category($post->ID);
if ($categories) {
$category_ids = array();
foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
$args=array(
'category__in' => $category_ids,
'post__not_in' => array($post->ID),
'posts_per_page'=> 2, // Number of related posts that will be shown.
'caller_get_posts'=>1
);
$my_query = new wp_query( $args );
if( $my_query->have_posts() ) {
echo '<div id="related_posts"><h3>Related Posts</h3><ul>';
while( $my_query->have_posts() ) {
$my_query->the_post();?>
<li><div class="relatedthumb"><a href="<? the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_post_thumbnail(); ?></a></div>
<div class="relatedcontent">
<h3><a href="<? the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
<?php the_time('M j, Y') ?>
</div>
</li>
<?
}
echo '</ul></div>';
}
}
$post = $orig_post;
wp_reset_query(); ?>

Cách làm giống với hướng dẫn thêm bài viết liên quan theo thẻ TAG

  • Bạn vào trang quản trị WordPress và tìm đến mục Giao diện – chọn mục sửa – chọn đến dòng single.php và thêm vào nơi bạn muốn hiển thị.
  • Hoặc bạn cũng có thể làm trực tiếp trên Hosting như sau: tên miền/wp-content/themes/Tên theme/single.php và thêm vào nơi bạn muốn hiển thị.

Nếu bạn đang sử dụng một trang web làm bằng mã nguồn WordPress với nội dung về tin tức thì hãy xem bài viết này, rất có thể nó sẽ mang lại những hữu ích cho bạn.

Chúc các bạn thực hiện thành công !

Nguồn: T2VN

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *