Tải miễn phí Theme WordPress YITH Boemia 1.6.1 – Yithemes.com | YITH Boemia v1.6.1 – Theme WordPress chính xác nhất là chủ đề có thể thương lượng được thiết kế với thiết kế tối thiểu và đáp ứng.

Đây là một chủ đề cửa hàng đầy đủ sử dụng plugin Woo Commerce vì bạn có thể tạo ra một thương mại điện tử to lớn trong nền WordPress hữu ích và hữu ích của bạn.

Chủ đề cao cấp này có rất nhiều lựa chọn định dạng hoàn toàn khác nhau và nó có thể đơn giản là hoàn toàn tùy biến để điều chỉnh nó bằng mô hình, mô hình và sáng kiến ​​của chính mình.

Bạn có thể Dowload theme WordPress về để làm website chính thức cho mình.

Khuyến khích: Nên sử dụng themes bản quyền để có được nhiều trợ giúp hơn.

[maxbutton id=”1″ url=”https://yithemes.com/themes/wordpress/boemia-the-best-wordpress-ecommerce-theme/” ]

[maxbutton id=”2″ url=”https://drive.google.com/open?id=0B4_Lmz5QRhYIdThWZV9yX2pWU2M” ]

Hướng dẫn cài đặt Theme WordPress Boemia_[v1.6.1] free

đang cập nhật

admin