8 phát minh kinh điển của Khổng Minh Gia Cát Lượng
Phát minh ra pin kẽm lỏng có thể ngăn ngừa cháy nổ
Những phát minh giúp xem giờ trước khi có đồng hồ
Những phát minh giúp xem giờ trước khi có đồng hồ
Những phát minh mà nền văn minh Lưỡng Hà để lại cho hậu thế
Những phát minh mà nền văn minh Lưỡng Hà để lại cho hậu thế
Các nhà khoa học Nhật Bản phát minh ra rượu làm từ ....gỗ
Các nhà khoa học Nhật Bản phát minh ra rượu làm từ ....gỗ
11 phát minh chẳng ai ngờ sẽ thực sự tồn tại
11 phát minh chẳng ai ngờ sẽ thực sự tồn tại
Vật liệu mới cho pin lithium-ion có thể tăng gấp đôi quãng đường đi cho xe điện
Vật liệu mới cho pin lithium-ion có thể tăng gấp đôi quãng đường đi cho xe điện
Chất xúc tác mới có thể biến carbon dioxide thành chất dẻo
Chất xúc tác mới có thể biến carbon dioxide thành chất dẻo
35 phát minh giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn
35 phát minh giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn
Tìm ra vật liệu mới có khả năng phát hiện vật chất tối
Tìm ra vật liệu mới có khả năng phát hiện vật chất tối
Mặt nạ lặn SV2 hạn chế mờ do hơi nước, giúp bạn nhìn rõ hơn
Mặt nạ lặn SV2 hạn chế mờ do hơi nước, giúp bạn nhìn rõ hơn
Bình đựng nước Keego làm từ titan dẻo thay thế cho nhựa
Bình đựng nước Keego làm từ titan dẻo thay thế cho nhựa